• Comunicats
    No hi ha comunicats a mostrar

 

Criteris de cerca

Si voleu obtenir més informació en relació amb aquesta consulta, accediu al tràmit corresponent, disponible a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) gencat.cat/economia/consultapagament
Dades relatives a l'autenticació Ajuda

Dades relatives a l'entitat Ajuda

Dades relatives al document Ajuda
Data de documents

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)
Data prevista de pagament / Data de pagament

(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)
La cerca es realitza sobre les dades vigents de l'últim any