Agrupacions >

Òrgans superiors i altres

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Parlament de Catalunya
PA01 pdf xls    pdf  pdf   
Parlament. Síndic de Greuges
PA02 pdf xls    pdf  pdf   
Consell de Garanties Estatutàries
CC01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Sindicatura de Comptes
SC01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Oficina Antifrau de Catalunya
OA01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Comissió Jurídica Assessora
CJ01 pdf xls  pdf  pdf  pdf