Agrupacions >

Justícia

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG de Justícia
JU01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Serveis Penitenciaris
JU03 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
JU04 pdf xls  pdf       
Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia
JU05 pdf xls  pdf       
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
JU07 pdf xls  pdf       
Despeses de personal centres penitenciaris
JU08 pdf xls  pdf    pdf   
Despeses de personal òrgans d'adm. justícia
JU09 pdf xls  pdf    pdf   
Gestió de finançaments estructurats
JU10 pdf xls  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
6150 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
6460 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf