Agrupacions >

Interior

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG d'Interior
IT01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
IT03 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de la Policia
IT04 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de Protecció Civil
IT06 pdf xls  pdf  pdf     
Despeses de personal bombers
IT08 pdf xls  pdf    pdf   
Despeses de personal mossos
IT09 pdf xls  pdf    pdf   
Direcció General d'Administració de Seguretat
IT10 pdf xls  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Servei Català de Trànsit
6200 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
6208 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
8630 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf