Agrupacions >

Governació, administracions públiques i habitatge

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
GO01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Administració i Funció Pública
GO02 pdf xls  pdf       
Secretaria d'Administracions Locals
GO03 pdf xls  pdf       
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana
GO09 pdf xls  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Escola d’Administració Pública de Catalunya
6030 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
7095 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència de l'Habitatge de Catalunya
7215 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci Administració Oberta de Catalunya
7210 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
8510 pdf xls  pdf      pdf 
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
8530 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf