Agrupacions >

Fons no departamentals

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Despeses diversos departaments. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
DD01 pdf xls  pdf       
Despeses diversos departaments. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni
DD03 pdf xls  pdf  pdf     
Despeses diversos departaments. Departament de la Presidència
DD04 pdf xls  pdf       
Despeses diversos departaments. Departament de Cultura. Gestió Inversions Culturals
DD06 pdf xls  pdf       
Despeses diversos departaments. Departament de Governació. Fons de Reserva laboral
DD07 pdf xls  pdf    pdf   
Despeses diversos departaments. Departament de la Presidència. CTTI
DD08 pdf xls  pdf       
Despeses diversos departaments. Altres despeses de personal. DGP
DD09 pdf xls  pdf       
Deute
DT01 pdf xls  pdf       
Fons de Contingència
FO01 pdf xls  pdf       
Pensions. Classes Passives
PE01 pdf xls  pdf       
Pensions. Indemnitzacions
PE02          
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
PL01 pdf xls  pdf