Agrupacions >

Afers i Relacions institucionals i exteriors i transparència

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
EX01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
EX02 pdf xls  pdf       
Secretaria de Transparència i Govern Obert
EX03 pdf xls  pdf  pdf     
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
6880 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Memorial Democràtic
8060 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català Internacional per la Pau
8140 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
7230 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre
7550 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Museu Memorial de l'Exili
8930 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf