Agrupacions >

Ensenyament

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG d'Ensenyament
EN01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Secretaria de Polítiques Educatives
EN07 pdf xls  pdf       
Consorci d'Educació de Barcelona (departament)
EN08 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Despeses de personal docent departament
EN09 pdf xls  pdf    pdf   
Despeses de personal docent CEB
EN10 pdf xls  pdf    pdf   
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci d'Educació de Barcelona
7870 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundacions
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
8220 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya
8230 pdf xls  pdf    pdf  pdf