Agrupacions >

Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet de la Vicepresidència i SG d'Economia i Hisenda
EC01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Hisenda
EC09 pdf xls  pdf       
Secretaria d'Economia
EC10 pdf xls  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
6040 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Autoritat Catalana de la Competència
6209 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats autònomes comercials i financeres
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
6230 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Institut Català de Finances (ICF)
6330 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència Tributària de Catalunya
7910 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Societats mercantils
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
6390 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU
7065 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fira 2000, SA
7290 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU
8650 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
7055 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundacions
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès
8080 pdf xls  pdf    pdf  pdf