Agrupacions >

Treball, afers socials i famílies

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG de de Treball, Afers Social i Famílies
BE01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Secretaria General de Famílies
BE05 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
BE06 pdf xls  pdf  pdf     
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
BE07 pdf xls  pdf       
Direcció General de Joventut
BE09 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
BE12 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de Protecció Social
BE13 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
BE14 pdf xls  pdf       
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
BE15 pdf xls  pdf       
Direcció General dela Inspecció de Treball
BE16 pdf xls  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
6160 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
6204 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
7585 pdf xls  pdf    pdf  pdf 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
7900 pdf xls  pdf    pdf  pdf 
Agència Catalana de la Joventut
7940 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci Sant Gregori, de Girona
7150 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
8390 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
8500 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf