Agrupacions >

Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació

 
Resum de despeses per articles i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per articles i subsectors pdf
Resum de despeses per programes i serveis o entitats pdf
Resum de despeses per programes i subsectors pdf
Resum de les memòries de programa per centre gestor pdf
Resum de les memòries de programa per programa pdf
Resum de personal del departament pdf
Subsector Ordenar
Generalitat de Catalunya
Codi Despeses               Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Gabinet i SG d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
AG01 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Desenvolupament Rural
AG02 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
AG03 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de Pesca i Afers Marítims
AG05 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
AG06 pdf xls  pdf  pdf     
Direcció General de Forest
AG07 pdf xls  pdf  pdf     
Despeses de personal agents rurals
AG08 pdf xls  pdf    pdf   
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
6130 pdf xls  pdf  pdf  pdf   
Entitats de dret públic
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
6430 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre de la Propietat Forestal
6570 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Societats mercantils
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
6440 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Forestal Catalana, SA
6580 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
8570 pdf xls  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundacions
Codi Ingressos despeses Mem?ries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Fundació del Món Rural
8380 pdf xls  pdf    pdf  pdf